Vásárlási információk

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Fontosabb vásárlási információk

A weboldalon, termékeink mellett feltüntetett árak bruttó árak, tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t.

A szállítási díj előre utalás esetén 1.300,- Ft.
A szállítási díj utánvétellel 1.500,- Ft.

A csomagokat a Magyar Posta szállítja házhoz.
Szállítási határidő: 1 - 3 nap

Fizetési mód: banki előreutalás (Kereskedelmi és Hitelbank Zrt 10400528-50505057-53541009), vagy utánvét (fizetés átvételkor a kézbesítő részére).

Rendelés kizárólag online, a www.pothajas.hu weboldalon található webshop-on keresztül lehetséges.

2. A felek és a szerződés létrejötte

A Megrendelőlap Megrendelő általi elküldésével és annak az Eladó által történő visszaigazolásával a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre

Egyrészt az M&M Interconsulting Bt. (székhely: 3200 Gyöngyös, Platán u. 77. Adószám: 22566113-2-10, Cégjegyzékszám: 10-06-026874, Bankszámla: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt 10400528-50505057-53541009; Tel.: 06-30/902-7110; E-mail cím: info@pothajas.hu) a továbbiakban: Eladó,

Másrészt a megrendelő mint Vevő között az alábbi feltételek szerint (a továbbiakban: Megrendelő):

3. Kötelezettségek

Az Eladó köteles az utánvéttel megrendelt és az Eladó által visszaigazolt, a Megrendelő által a Megrendelésen kiválasztott terméke(ke)t a Megrendelésen megjelölt szállítási címre, raktáron lévő termékek esetében 3 munkanapon belül eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy az Eladó köteles haladéktalanul a Megrendelő által a Megrendelésen feltüntetett e-mail vagy telefon útján értesíteni Megrendelőt 3 munkanapon belül.

Megrendelő köteles az általa feladott Megrendelésen megjelölt és az Eladó által a Megrendelő által megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, és az Eladó által küldött visszaigazoláson feltüntetett, az Eladó által kiállított számlán szereplő vételárat, mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.

Az on-line vásárlás menete:

A Póthajas.hu nevű weboldalon a rendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges! Telefonon, faxon, levélben leadott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni. Telephelyünkön nincsen ügyfélkiszolgálás!

Az online vásárláshoz nem szükséges regisztrálni a weboldalon, csak válassza ki a megvásárolni kívánt terméket/termékeket, majd a termék bruttó ára alatt található mezőben állítsa be a pontos darabszámot és nyomd meg a "KOSÁR" ikont. Amennyiben más terméket is szeretne vásárolni, ismételje meg az előbb leírtakat. Amennyiben úgy gondolja, hogy befejezte a vásárlást, kérjük kattintson a honlapon bal oldalt felül elhelyezkedő MEGRENDELÉS gombra.

Ezt követően a megjelenő oldalon már nincs lehetőség a kosár tartalmának korrigálására. Ha valamelyik terméket törölni szeretné, akkor a weboldal bal felső sarkában lévő KOSÁR gombra kattintva törölheti azt.

A vásárlás véglegesítéséhez, kérjük töltse ki a Megrendelés aloldalon szereplő személyes adatokat.

Az Egyéb megjegyzések rovatban más fontos információkat is megadhat, mint például: a nap mely szakában szállítsa a futár a megrendelt terméket az adott címre, stb. A sikeres rendelés elküldése után maximum 24 órán belül visszaigazoló e-mailt fog kapni a vásárlás során megadott e-mail címre. A visszaigazolás tartalmazni fogja a megrendelt tételeket és a bruttó fizetendő összegeket, a kiszállítási díjjal együtt. Amennyiben a visszaigazolás hibás adatot tartalmaz, azt a megrendelőnek 24 órán belül jeleznie kell, hogy a kiszállítást megelőzően legyen mód a korrekcióra.


Amennyiben a megrendelt áru nincs raktáron, az Eladó értesítést küld a termék várható szállítási időpontjáról. A futár 8-18 óra között keresi fel a címzettet, ezért olyan szállítási cím megadása szükséges, ahol munkanapokon a jelzett időpontban az átvételre jogosult személy tartózkodik.

A Megrendelő köteles az átvételkor a küldeményt a futár jelenlétében megvizsgálni és a külső csomagoláson észlelt sérülés esetén, felbontani. Az esetleges károkról a futárral közösen jegyzőkönyvet kell felvenni, továbbá a sérülést és a kárt haladéktalanul bejelenteni. A Megrendelő köteles minden ésszerű intézkedést megtenni a kár enyhítése érdekében.

Amennyiben a kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, a futár értesítést hagy, majd legfeljebb kettő alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. A megrendelt és átvett áru vételárának és szállítási költségének kiegyenlítése utánvéttel történik. Az utánvét összegét a futár képviselőjének az áru átvételekor készpénzben kell átadni. Az esetleges szállítási késedelem vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén az Eladóval szemben kártérítési igény nem érvényesíthető.

4. Elállás

A jelen pont szerinti elállásra vonatkozó rendelkezések kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Fogyasztó).

A fogyasztó az elállási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

Amennyiben a Fogyasztó élni kíván elállási jogával, köteles az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az Eladó részére (3200 Gyöngyös, Platán út 77.; 06-30/902-7110; info@pothajas.hu). Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a következő oldalon elérhető elállási nyilatkozat-mintát: >>> https://docs.google.com/a/madarassy-legal.com/document/d/1_ZMfB7h4p-PuEDIaGN72y1nZkRiBblXMKQbXK0OfaqQ/edit

Írásban történő elállás esetén határidőben történő elállásnak kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló egyértelmű nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi postán (ajánlott levélben) vagy faxon az Eladónak. Az elállás érvényességével kapcsolatosan az Eladó az alábbiakat veszi figyelembe:

- postai úton történő elállás esetén a postára adás dátumát,
- e-mail vagy faxon keresztül történő elállás esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási nyilatkozatát a fentiekben meghatározottak szerint tette meg. A határidő akkor tekinthető , ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Az Eladó e-mailben igazolja vissza a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a következő címre: 3200 Gyöngyös, Platán u. 77.

A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Fogyasztó külön, írásban megküldött kérésére az Eladó gondoskodik a termék visszaküldésének megszervezéséről, azonban annak költsége szintén a Fogyasztót terheli. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül köteles visszatéríteni a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (házhozszállítási) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek azért merültek fel, hogy Fogyasztó az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az Eladó, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Emiatt a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, amennyiben az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni az Eladó ésszerű költségeit.
Az Eladó követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

5. Adatkezelés

Az Eladó a Megrendelő adatait a szerződés teljesítése és az esetleges kifogások intézése érdekében az ügyletekre vonatkozó adatokkal együtt tárolja. Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-58525/2012.

Az adatkezelési nyilatkozat ITT érhető el.

6. Jótállás, szavatosság

1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. [Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

3. Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén szerződés az Eladó jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Az online megrendelt, és nem az Eladó alkalmazottja által felrakott hajakra sajnos garanciát nem tudunk vállalni!

7. Észrevételek - panaszkezelés

Panasztételi lehetőségek
Telefon: 06-30/902-7110
Cím: 3200 Gyöngyös, Platán u. 77.
Levelezési cím: 3200 Gyöngyös, Platán u. 77.
Email: info@pothajas.hu
Honlap: www.pothajas.hu

A Társaság panasz közlésére/benyújtására az alábbi lehetőségeket biztosítja:

• szóban (telefonon)
• írásban (postai úton, telefaxon, elektronikus levélben)

Panasz közlésével kapcsolatos eljárás:
a) a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon 8-17 óra között,
b) elektronikus eléréssel - üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva - az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja.

Írásban történő panaszközlés:
Írásban benyújtandó panasztétel igénye esetén az Eladó segítséget nyújt az írásos panasz megfogalmazásában. Az Eladó az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi a Megrendelőnek.
Szóban történő panaszközlés:
Az Eladó a szóbeli panaszt – kivéve azt az esetet, ha a panasz azonnali kivizsgálása adott esetben nem lehetséges - azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén– egyidejűleg az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontnak a panasz közlését követő 30 napon belüli a Megrendelő részére történő megküldésével - megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. Az Eladó a panasz kivizsgálásáért a Megrendelővel szemben külön díjat nem számít fel.

8. Egyebek

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

A www.pothajas.hu weboldalon található információk jóhiszeműen és a lehető legteljesebb körültekintés mellett kerültek feltüntetésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért felelősséget nem vállalunk.

A www.pothajas.hu weboldalon való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátjainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

Az Eladó semmilyen módon nem felelős az alábbiakért, bármilyen módon is következtek be:

• Az Interneten küldött, vagy fogadott bármilyen adat
• Bármilyen működési hiba a hálózaton, ami akadályozza weboldalunk normális működését és a vásárlást
• A kommunikációs eszközök vagy a vonal meghibásodása
• Bármilyen elektronikus levél vagy adat elvesztése
• Bármely szoftver nem megfelelő működése
• Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen kárért, ami az áruházhoz való csatlakozás miatt következett be.

Egyedül a Megrendelő felelős a weboldalhoz való csatlakozásért és a weblapon történő vásárlásáért. A Megrendelő felelőssége felmérni azt, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

Az Eladó bármikor értesítés nélkül megváltoztathatja a vásárlás feltételeit, kötöttségek nélkül módosíthat bármilyen árat vagy határidőt. A változás a weblapon történő megjelenés időpontjától lép életbe. Az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a rendelését annak, aki bármilyen formában megsérti a szabályokat. A Megrendelő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

A www.pothajas.hu weboldalon található képek és szövegek az Eladó szellemi tulajdonát képezik. Azok részben vagy egészben történő nyilvános felhasználása kizárólag az Eladó írásos felhatalmazásával lehetséges. Az illetéktelen felhasználás jogi következményeket von maga után!

Tájékoztatjuk, hogy nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem sikerül rendezni közvetlenül velünk egy vitát, akkor békéltető testülethez fordulhat. Az Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelye: Heves Megyei Békéltető Testület (Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.; Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.; Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék; Fax száma: (36) 323-615).

Kelt: Gyöngyös, 2015. február 17.

Az ÁSZF letölthető verziója ITT található 
Az ÁSZF korábbi verziója letölthető ITT

Keress minket a Facebookon

Rólunk mondták

Nagyon tetszik a széles termék paletta az átlátható weboldal és a hozzáértő kiszolgálás. Csak ajánlani tudom őket mindenkinek. /Niki

Köszönöm még egyszer! Nagyon szuper, Imádom! Ráadasul ezerszer jobb minőségileg is a haj! Örök hálám! :)
/Mirtil

IMÁDOM!!! Köszönöm szépen ♥️ /Kriszti

Röviden: Imádom /Lilla